Skip to content

Årsmelding og regnskap 2017

ÅRSMELDING STEINHUSETS VENNER 2017                                                           Org.nr.: 893 284 362

Foreningens styre:

Amund Bø                                  leder                     Carl Roman Ihlen       styremedlem

Ragnhild Røken Esbjug          kasserer          Anne Lise Jorstad       styremedlem

Dagfrid Birketveit                    nestleder

 

Varamedlemmer til styret:  Kari Wøien og Marit Lysen Løken

Revisorer:                              Knut Sterud og Stein Oppen

Valgkomité:                           Aud Egge, Marianne Grandum og Margaret Skavern

Representant Stiftelsen Steinhuset:           Amund Bø

Vararepresentant Stiftelsen Steinhuset:   Dagfrid Birketveit

 

Medlemstall Steinhusets Venner:  298 personer og 6 foreninger.  Æresmedlemmer Steinhusets Venner:  2

Steinhusets Venner er medlem av Fortidsminneforeningen og Hadeland Folkeakademi.

 

Aktiviteter og arrangementer:

Det er avholdt 2 styremøter og 9 kulturarrangementer.

21. februar:    «Edith Piaf – liv og musikk»

Karin Fristad formidlet Piafs sang og liv på en god måte. Musikken sørget Tor Ingar Jakobsen for. Et godt samspilt par.

 

15. mars:        «Reformasjonen og Martin Luther»

Med trygg bakgrunn som historiker, forfatter og utenriksmedarbeider i Aftenposten, formidlet Halvor Tjønn kunnskap om Martin Luther og reformasjonen.

 

04. april          «Den vanskelige freden »

Tidligere nestleder i UNICEF, Hilde Frafjord Johnson, prøvde å forklare oss hvorfor fredsforhandlingene i Sør-Sudan mislyktes. Satte også søkelys på FNs rolle i internasjonalt fredsarbeid.

 

27. april          «Våre favoritter »

Anne Vada, sang, Ivar Anton Waagaard, piano og Sigmund Groven, munnspill hadde satt sammen et repertoar bestående av sine favoritter. Tre topp musikere gav oss en flott kveld.

 

18. juni            «Lykke»

Mari Maurstad med kavalerene Aage Kvalbein, cello og Gunnar Flagstad, piano fremførte en blanding av dikt, musikk og litt tull. Det siste var Mari Maurstads påstand.

 

25.september”El Muro – en tangokveld

Karl Espegard med sine gode tangovenner besøkte oss igjen. Som sist gav de oss en flott tangokveld.

I tillegg til Espegard stiftet vi bekjentskap med Åsbjørg Ryeng, bandoneon, Juan Pablo De Lucca, piano, Juan Villarreal, sang og Sebastian Noya, bass.

 

10. september Åpent hus på Bygdedagen på Granavollen

Steinhusets Venner var vertskap for besøkende. Stadig noen nye som ikke har vært i Steinhuset tidligere.

18.oktober      «Gener, muligheter og etikk» 

Direktøren i Bioteknologirådet Ole Johan Borge, stilte opp med et svært bra foredrag om utfordringene innen den avanserte bioteknologien. Han var en god foreleser og formidler av det vanskelige stoffet.

 

 

07. november«Norsk journalistikk – hva er godt og dårlig, og skal vi tro på» 

Fake news – har vi hørt mye om etter det siste presidentvalget i USA. Direktøren i Fritt Ord, Knut Olav Åmås, tok for seg norsk journalistikk. Norsk presse fikk vel nærmest godkjent av Åmås.

 

28. november ”Kina – Midtens rike”

Journalist og utenrikskorrespondent, Jørgen Lohne, kom med fersk informasjon fra Kina. Med verdens største befolkning og med verdens nest største økonomi, er dette et land vi må lære å forholde oss til. Ikke demokratisk etter vår målestokk, noe Norge merket godt gjennom flere år med anstrengt forhold.

 

24. juni – 13. aug. Steinhuset åpent for omvisning.

Samarbeid mellom Stiftelsen Steinhuset og Steinhusets Venner. Totalt 169 besøkende.

 

Vi takker IT-bedriften Marcello, Kulturkontoret for Lunner og Gran og Sparebankstiftelsen Gran for økonomisk støtte.

Takk også til aktører, publikum og ikke minst kake-og kaffegjeng for deres gode bidrag.

 

Gran 24. februar 2018

 

Amund Bø

 

Inntekter:

Billettinntekter:                       kr.     72 783,55

Medlemskontingent:                       28 050,00

Tilskudd/gaver:                                 36 000,00

Åpent Steinhus:                                10 129,17

Div.:                                                           370,41

Renter:                                                  1 002,00

kr.    148 335,13

 

 

Utgifter:

Honorarer:                                kr.     70 893,00

Annonser:                                           17 717,50

Porto, trykking etc :                           14 962,20

Piano stemming/vedlikeh.:                 9 600.00

Åpent Steinhus:                                     5 159,68

Data:                                                        4 598,00

Div.:                                                         7 733,74

kr.   130 664,12

Balanse                                                  17 671,01

kr.    148 335,13

 

 

Beholdning:                                        31/12-2017                                                    1/1-2017

Konto nr.: 2020 54 14895                 kr.  204 943,11                                               kr.  188 964,11

Konto nr.: 2030 13 96067                            9 786,80                                                          9 776,80

Kontonr.: 2020 08 03133                             4 428,71                                                          2 745,26

Konto nr.: 1503 78 63332                                   3,61                                                                  5,05

kr.  219 162,23                                                 kr.  201 491,22

Overskudd                                                                                                                                17 671,01

kr.  219 162,23                                                 kr.  219 162,23

 

Jaren 7/2-2018

Ragnhild Røken Esbjug/sign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS