Skip to content

Bildentekstilet – kort prosjektbeskrivelse

Bildentekstilet – gjenskapningen av et tapt middelaldertekstil fra Hadeland

Bildentekstilet

Peder Alfssøns akvarell fra 1627 er vår beste kilde til tekstilet som nå er tapt. Runeinnskriften er tolket slik: «Lodin merket varet for sin søsterdatter Ragnhild.» (AM 371 fol., 6v i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, Københavns Universitet.)

Noen få kilometer fra Steinhuset lå gårdskirken på Bilden. Den er for lengst borte men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken. Hadde dette broderiet vært bevart ville det vært kjent av alle med historisk interesse.

Stiftelsen Steinhuset og Steinhusets venner er i gang med å gjennomføre et prosjekt hvor Bildentekstilet gjenskapes med tradisjonelle materialer og metoder. Kulturrådet, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Gran har så langt støttet prosjektet. Det tapte billedtekstilet ble ifølge runeinnskriften på tekstilet brodert av Ragnhild på Bilden i siste del av 1100-tallet. Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden. Tekstilet sammen med akvarellen ble sendt til Ole Worms i København og ble trolig del av hans berømte samling. Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart. Av Worms beskrivelse vet vi at tekstilet målte 196 x 82 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv.

Tekstilet ble på 1600-tallet beskrevet som et alterklede. Det er den mest sannsynlige funksjonen at det har hengt fremme på alteret tilsvarende f.eks. Tingelstadfrontalet. Alternativt kan det være en del av en lengre billedserie; en refill som Bayeuxteppet. Det har i så fall hengt som veggbekledning i kirken eller eventuelt i en hall på gården. Rekonstruksjonen lages uten å ta stilling til opprinnelig bruk.

 Målet er å gjøre en mest mulig kunstnerisk verdifull tolkning av Bildentekstilets motiv innenfor de rammene som gis av 1100-tallets stiluttrykk, materialer og teknikker.

  • Ta i bruk historisk materialbruk og metoder i tekstilkunsten.
  • Gjennomføre en rekonstruksjonsprosess som gir læring til deltakere og lokalmiljø gjennom seminarer, blogg og annen formidling.
  • Gjenskape en kunstnerisk verdifull tolkning av det tapte Bildentekstilet.

Tekstilet har fått mye oppmerksomhet i fagkretser de senere år. Blant annet har doktorand Ingrid Lunnan Nødseth skrevet en masteroppgave om tekstilet, som kan lastes ned på: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/243338.

 

Morten Stige

 

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS