Skip to content

Regler

Ved å leie Steinhuset godkjenner dere at dere har lest og forstått våre regler samt at dere velger å følge disse.

REGLER FOR BRUKERE/LEIETAKERE

BRANNVERNHENSYN

Salen i 2. etasje i Steinhuset brukes kun av 60 personer samtidig. Det må alltid være en person igjen i 1. etasje når 2. etasje er i bruk. Det er røykeforbud i Steinhuset. Peisene skal ikke brukes. Påvis hvor brannslukningsapparatet er, og lær bruken.

PYNTING

Leietaker kan pynte lokalene etter eget ønske, men en ser gjerne at tekstiler med grelle farger og pynteting i kunststoff ikke blir brukt.
Blomster og planter fra naturen samt tekstiler med dus farge kan med fordel brukes. Duker kan leies mot selvkost for vask og rulling.

RYDDING

Leietaker rydder opp etter seg og setter inventaret på den plass det stod før bruk. Vask utføres av Steinhusets ansatte.
I salen i 1. etasje (mellometasjen) skal et langbord stå midt på gulvet med stoler rundt. I underetasjen skal 2 langbord stå med benker ved siden av. Hele lokalet skal være i god orden etter leieforholdet.

ANDRE FORHOLD

Alkohol kan kun nytes etter avtale med Stiftelsen Steinhuset. Hvis et arrangement krever skjenkebevilling, er det leietakers ansvar å skaffe nødvendige papirer.

Når parkeringsplassen foran, nord for Steinhuset er full må øvrige besøkende parkere på Granavollen.

En skal få instruksjon i bruken av vaskemaskin, kaffetrakter og annet inventar som leietaker ønsker å bruke. Leietaker plikter å melde fra til utleier om noe i Steinhuset går i stykker ved bruk.

Et hvert arrangement i Steinhuset skal foregå i ordnede former, og må være avsluttet senest kl. 01.00. Arrangementene skal ta hensyn til Steinhusets egenart og til at det er en privatbolig nær inntil.

 BRANNVARSLINGSANLEGG

Steinhuset har automatisk brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannsentral. Les instruksjonen som henger ved siden av kontrolltavla i inngangspartiet. Nødlysanlegg tennes automatisk ved strømbrudd.

 BETALING

Leietaker vil få tilsendt faktura i etterkant fra Stiftelsen Steinhusets regnskapsfirma. En fordel hvis faktura kan sendes på e-post.